SENIOR EXECUTIVE / ASSISTANT MANAGER / SALES MANAGER

3 weeks ago
$25 tr - 30trHo Chi Minh

Required Skills and Experience

* Yêu cầu công việc :
- Ngành công nghiệp trọng điểm - Trong ngành công nghiệp cao su / PVC / Công nghiệp sơn / phủ.
-Ưu tiên tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, Hóa học hoặc bất kỳ ngành nào liên quan. Tuy nhiên, tốt nghiệp ngành khác cũng sẽ được xem xét
-Có khả năng nói/viết Tiếng Anh.
-Kinh nghiệm làm việc từ 3 đến 5 năm trong lĩnh vực bán các sản phẩm hóa chất cho ngành sơn / mực & sơn / keo dán tại khu vực phía Bắc, Việt Nam.

Job Description & Responsibilities

*Trách nhiệm công việc:
- Chịu trách nhiệm định hướng và thực hiện các cam kết trong Kế hoạch hoạt động hàng năm của Bộ phận là Ngân sách bán hàng hàng năm về Doanh thu, lợi nhuận, vốn lưu động và hiệu quả hoạt động.
- Quản lý hiệu quả công việc của từng nhân viên (theo Ngân sách bán hàng và KRA)
- Giữ vững vị trí thị trường hiện tại và tăng thị phần
- Lập các Kế hoạch Kinh doanh để hỗ trợ các mục tiêu tài chính của công ty
- Xác định các mục tiêu chiến lược dài hạn và xây dựng kế hoạch rõ ràng để thực hiện chúng
- Chịu trách nhiệm nộp Báo cáo doanh số hàng tháng hoặc hàng năm theo yêu cầu của công ty.

Benefits

  • Partner_HRWORKNET
  • Ho Chi Minh

Related jobs

$15tr -22tr và commission (Tổng hơn 27 tháng lương)Binh Duong

Công việc mô tả Mục đích • Đại diện Bán hàng Sản xuất chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, các hoạt động bán hàng trực tiếp và gián tiếp để duy t...

$NegoHa Noi

*** Trách nhiệm công việc 1. Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc theo tháng, quý và năm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh hàng năm. 2. C...