2 Assistant jobs for you

Hot
$700-1000Dong Nai

- Thông dịch tiếng Hàn các hoạt động của phòng Lean; - Biên dịch các tài liệu và báo cáo; - Hỗ trợ các dự án của nhà máy. Địa điểm làm việc: Công t...

$1200 - 1500Quang Ngai

- Assist Japanese Project to translate and interpreting in project in oral & verbal. - Assist daily activities; involve in ad-hoc projects/assignment...