2 HR jobs for you

Hot

Product Manager

2 months ago
$2500 - 3000Ho Chi Minh

- This role will lead and manage marketing activities and sales performance to achieve/exceed the Business Unit's objectives (target, P&L) nationwide...

Hot
$700 - 1000Dong Nai

- Thông dịch các cuộc giao tiếp đối thoại theo yêu cầu của cấp trên; - Biên dịch các tài liệu theo yêu cầu của bộ phận từ Việt sang Hàn và ngược lại...