4 Korean jobs for you

Hot
$700-1000Dong Nai

- Thông dịch tiếng Hàn các hoạt động của phòng Lean; - Biên dịch các tài liệu và báo cáo; - Hỗ trợ các dự án của nhà máy. Địa điểm làm việc: Công t...

Hot
$700 - 1000Dong Nai

- Thông dịch các cuộc giao tiếp đối thoại theo yêu cầu của cấp trên; - Biên dịch các tài liệu theo yêu cầu của bộ phận từ Việt sang Hàn và ngược lại...

$400 - 700Ha Noi

* Responsible for installing, repairing, operating and guiding the use of textile looms and automation equipment for customers in Vietnam market. * G...

$400 - 700Ho Chi Minh

* Responsible for installing, repairing, operating and guiding the use of textile looms and automation equipment for customers in Vietnam market. * G...