3 Project jobs for you

Hot
$700-1000Dong Nai

- Thông dịch tiếng Hàn các hoạt động của phòng Lean; - Biên dịch các tài liệu và báo cáo; - Hỗ trợ các dự án của nhà máy. Địa điểm làm việc: Công t...

Hot

Service Engineer

2 months ago
$800 - 1000Ho Chi Minh

- Installation, Repair and maintain equipment as setup, repair / maintenance punching machine, lathe machine, milling machine, grinding machine…. - C...

$1200 - 1500Quang Ngai

- Assist Japanese Project to translate and interpreting in project in oral & verbal. - Assist daily activities; involve in ad-hoc projects/assignment...